L’Apnea del son

Respirar bé és important de dia i de nit!

Ningú de nosaltres dubta que és essencial tenir una bona respiració en el nostre dia a dia. Ningú de nosaltres discutiria que, com més bé respirem, més bé oxigenem el nostre organisme i més bé ens trobem. Però, per què no donem la mateixa importància a respirar bé de dia que a fer-ho de nit?

L’apnea del son, o interrupció de la respiració mentre dormim, és el trastorn respiratori més freqüent de la son al nostre país.

Es tracta d’episodis recurrents d’obstrucció de la via aèria superior que provoquen talls en l’arribada d’oxigen al cervell, amb les conseqüències que se’n deriven.

Es considera diagnòstic quan fem més de cinc aturades per hora durant el descans nocturn, i l’única manera de saber-ho és realitzant una prova ben senzilla mentre dormim anomenada poligrafia del son.

Els factors de risc que ens predisposen a patir aquesta malaltia són l’obesitat, malformacions a la via respiratòria, el consum d’alcohol i/o tabac, l’hipertiroïdisme i l’ovari poliquístic, entre d’altres. A més, aquest risc augmenta a partir dels 40 anys i pel fet de ser home.

Què ens pot fer sospitar que patim apnees nocturnes?

 • Ens llevem cansats i arrosseguem el cansament tot el dia
 • Tenim somnolència durant el dia
 • Mal de cap matutí
 • Irritabilitat i/o apatia
 • Disminució de la concentració
 • Disminució de la libido
 • Baixada de l’estat d’ànim

Té tractament?

Si. L’apnea del son es pot tractar.

En primer lloc, treballarem per millorar la qualitat del son, tal com detallem més avall.

En segon lloc, podem fer canvis dietètics que ens permetin dormir millor i tenir un pes adequat per respirar bé durant la nit.

Finalment, ens podem ajudar d’aparells CPAP, que ens faciliten el pas d’aire per la via aèria mentre dormim. Avui en dia hi ha aparells CPAP molt discrets i mascaretes fisiològiques que proporcionen un ús confortable d’aquesta teràpia. Els pacients que els fan servir per dormir de seguida noten un major benestar diürn quan s’acostumen a utilitzar-los cada nit. Tant és així que hi ha CPAP de viatge compactes. I és que, un cop descobreixes que bé que et trobes en dormir amb CPAP, no vols deixar el tractament per cap motiu.

El vostre farmacèutic de confiança us pot assessorar en relació amb aquests dispositius.

I com podem millorar la qualitat del son?

Un son saludable és el quart pilar de la salut, juntament amb la dieta, l’exercici físic i el benestar emocional.

Si volem tenir un son reparador i de qualitat és important que…

 • Anem a dormir cada dia a la mateixa hora.
 • Dormim entre 7 i 8 hores cada dia.
 • No prenguem substàncies estimulants ni fem exercici físic 4 hores abans d’anar a dormir.
 • No mirem televisió, ni mòbil, ni tauletes ni pantalles 3 hores abans d’anar a dormir.
 • Dormim en un bon matalàs en una habitació sense llum ni soroll i amb una temperatura moderada.

Gemma Vila
Farmacèutica substituta