Evita les picades de mosquits amb aromaterapia

Quan arriba el bon temps són freqüents les lesions produïdes per picades de mosquits. La majoria de vegades són de caràcter lleu i la seva picor i inflor desapareixen als pocs dies. Només en casos excepcionals aquestes picades comporten reaccions al·lèrgiques més...